Barometer Duurzame Bloemist komt tot snelle bloei!

In de onlangs verschenen editie van magazine SMK Nieuws geven Fleurop, Duurzame Bloemisten Groep en FloraNL hun visie over verduurzaming van de sector en de rol die de Barometer Duurzame Bloemist daarin speelt. 'Als bloemist alleen heb je niet zoveel invloed op de markt'.

Fleurop directeur Jeroen de Zwart: "Wij zoeken het niet alleen maar in ‘duurzamere bloemen’, maar willen ook de gehele bedrijfsvoering van onze Fleurop bloemisten verduurzamen. Wij vinden het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist daar een uitgelezen instrument voor. Onze ambitie is dat over twee jaar 25 procent van onze leden is gecertificeerd voor de Barometer Duurzame Bloemist; dan heb je het dus over ongeveer 300 duurzame bloemisten."

Annelies Koch, directeur Duurzame Bloemisten Groep: “Als bloemist alleen heb je niet zoveel invloed op de markt. Maar als je je verenigt in een coöperatie des te meer. Samen kun je meer bereiken om de sector te verduurzamen. Kwekers durven bijvoorbeeld sneller te investeren in duurzamere teelten, als ze weten dat er een groep afnemers achter hen staat. En gelukkig krijgen ook steeds meer bedrijven en de overheid oog voor duurzamere inkoop. Die wind hebben we dus mee.” De Duurzame Bloemisten Groep stelt haar leden de voorwaarde dat ze zich binnen een jaar na aanmelding laten certificeren voor de Barometer Duurzame Bloemist. 

Ruud Steur, FloraNL: Via de landelijke organisatie FloraNL, waarvan Steur één van de initiatiefnemers is, probeert hij collega’s te bewegen zich ook te laten certificeren voor de Barometer Duurzame Bloemist. FloraNL ondersteunt bloemisten bij de gehele bedrijfsvoering en begeleidt hen van A tot Z naar certificering. Steur: “Als nieuwe deelnemers zich bij ons aanmelden, stellen we de voorwaarde dat ze zich duurzaam laten certificeren voor de Barometer. En dus vragen we hen zich in te zetten voor inkoop van duurzamere bloemen en planten. En uiteraard ook voor een duurzamere bedrijfsvoering, want het gaat bij de Barometer natuurlijk om het hele plaatje.”

Meer weten over de visies van andere (verzend)organisaties? Lees verder! Ook het volledige interview in het SMK Magazine is online te lezen