Duurzaamheid belangrijker door coronacrisis

Ruim de helft van de bedrijven is duurzaamheid door de coronocrisis belangrijker gaan vinden. Bij grote bedrijven met 250-1000 medewerkers is dat zelfs 79 procent.

Dit blijkt uit onderzoek van ING onder honderd bedrijven. “In deze tijd, die vooral om corona draait, is duurzaamheid voor bedrijven belangrijker geworden”, zegt Annemein Kolk, directeur Zakelijk bij ING. Kolk stelt dat dit duidelijk is gebleken doordat het onderzoek twee keer is gedaan: vlak voor de crisis naar aanleiding van het Klimaatakkoord en een jaar later.

Bedrijven verduurzamen vooral voor het milieu, maar ook om kosten te besparen. Ook vond het bedrijfsleven dat bedrijven het voortouw moesten nemen in het verduurzamenOndervraagde bedrijven zien dat hun klanten en medewerkers een duurzame onderneming belangrijk vinden. Verder merken bedrijven dat verduurzamen nieuwe marktkansen en kennis oplevert. 

Maatregelen

Bijna 60 procent van de bedrijven is al bezig met verduurzamen. Onder grootbedrijven is dat bijna driekwart. ING stelt dat het meestal om relatief makkelijk door te voeren maatregelen gaat, zoals energiebesparing, het recyclen, reduceren en scheiden van afval, waterbesparing en het gebruiken van duurzame energie. 

Verder zag ING dat het aantal bedrijven, dat aan co2-reductie doet, 3 procent toenam van 26 naar 29 procent. Ook steeg de ontwikkeling van duurzamere producten en productiemethodes van 15 naar 18 procent en het circulair produceren van 12 naar 16 procent. 

Hoewel bedrijven uiteindelijk op kostenbesparingen rekenen, gaan de investeringen in verduurzaming vooral ten koste van de marge. Aan klanten doorberekenen is een optie: bijna de helft van de bedrijven denkt dat klanten bereid zijn te betalen.

Bron: ING