EHPEA Code of Practice

EHPEA (Ethiopian Horticulture Producer Exporters Association) is een vrijwillige organisatie die in 2002 is opgericht door vijf telers. Het label bewaakt de sociale en milieuprestaties van aangesloten bloemen, stekken en groente exporteurs in Ethiopië. EHPEA Code of Practice kent drie niveaus: brons, zilver en goud.

Bloemen en planten met het zilveren en gouden niveau tellen mee voor het inkooppercentage binnen de certificering Barometer Duurzame Bloemist. EHPEA Code of Practice Silver staat gelijk aan het internationale GlobalG.A.P voor bloemen en siergewassen. Het gaat met name om rozen die dit keurmerk hebben. EHPEA stelt eisen voor bescherming van milieu, welzijn van werknemers en werkgelegenheid, zodat boerderijen ethisch verantwoord en duurzaam zijn.

Levels

De niveaus zijn er later toegevoegd. Certificering op bronsniveau omvat wettelijke voorschriften en speerpunten die naar eigen zeggen voor de markt en lokale partijen belangrijk zijn. De certificering op zilverniveau is volgens het keurmerk vergelijkbaar met erkende labels in de sector. Bij een certificering op goudniveau zijn bedrijven actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), productkwaliteitsmanagement en capaciteitsopbouw voor de sector. 

Control Union Certification (CUC) voert bij de certificering de onafhankelijke audits en certificeringen uit. Er zijn verschillende Nederlandse kwekers die minimaal brons zijn gecertificeerd, maar veel bedrijven hebben al zilver of goud. AQ Roses was de eerste Nederlandse rozenkweker in Ethiopië die het EHPEA Code of Practice Silver keurmerk behaalde in 2015. Momenteel is het bedrijf goud gecertificeerd.

Bekijk de overige keurmerken