Fair Flowers Fair Plants

Bloemisten die Fair Flowers Fair Plants (FFP) producten inkopen op de veiling, worden geacht de bloemen en planten met die keurmerk zichtbaar aan te bieden, wanneer zij deelnemer zijn van Fair Flowers Fair Plants. Afhankelijk van het vraag en aanbod kopen bloemisten FFP in.

Een percentage aan inkoop binnen dit keurmerk is niet verplicht. Een bloemist die aangeeft FFP te verkopen is niet gebonden aan een hoeveelheid FFP bloemen die hij/zij in- of verkoopt. Het kan dus zijn dat een bloemist in de praktijk weinig tot zeer nihil van dit product verkoopt of aanbiedt. Echter betaalt de bloemist een jaarlijkse bijdrage aan Stichting Fair Flowers Fair Plants om bloemen onder het label te mogen verkopen, waardoor het aannemelijk is dat hij/zij FFP producten verkoopt in de winkel. 

Voor het presenteren van een officieel FFP-boeket is de bloemist gebonden aan een percentage FFP bloemen en snijgroen. Een FFP-boeket moet voor minimaal 80 procent uit Fair Flowers Fair Plants bloemen en snijgroen bestaan. Op zo'n moment is het een Fair Flowers Fair Plants boeket, waaraan een FFP label gehangen kan worden. 

Het keurmerk zegt niets over het totale duurzaamheidsbeleid van de bloemist; wel over het inkoopbeleid. De bloemist moet in zijn administratie kunnen aantonen bij welke leverancier de als Fair Flowers Fair Plants verkochte producten zijn ingekocht. Ook staat in de voorwaarden voor deelname aan FFP dat een bloemist het Fair Flowers Fair Plants-promotiemateriaal actief dient in te zetten in de winkel en in zijn communicatie. Dit wordt gecontroleerd door onder andere onaangekondigde audits bij bloemisten en jaarlijkse controles bij kwekers. 

Controle

Het Fair Flowers Fair Plants (FFP) keurmerk is controleerbaar tot aan de deelnemende kwekers. Aangesloten kwekers voldoen aan bepaalde milieu-eisen en sociale standaarden. De organisaties kunnen dit aantonen aan de hand van behaalde certificaten. 

Telers die deelnemen zijn gecertificeerd conform MPS-A en SQ (socially qualified). De bloemen en planten geteeld door deze kwekerijen worden getoetst door onafhankelijke organisaties op milieuprestaties. Daarnaast wordt jaarlijks de sociale gedragscode nagegaan en gekeken of bijvoorbeeld minimum loon wordt betaald (ongeacht dat over de hoogte hiervan discussies zijn), de medewerkers de juiste instructies hebben en de juiste voorzieningen op de kwekerij aanwezig zijn. Ook bij bloemisten vinden onaangekondigde audits plaats. 

Gedragscode

De bloemen en planten van FFP voldoen daarmee aan de internationale sociale gedragscode voor de snijbloementeelt (ICC), opgesteld door de International Flower Coordination (IFC). Deze gedragscode heeft betrekking op de volgende tien punten: 

  1. Vrijheid vakbondsvorming en collectief overleg
  2. Geen discriminatie
  3. Recht op minimum loon
  4. Respecteren van arbeidstijden
  5. Gezonde en veilige werkplaats
  6. Verantwoord en minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen
  7. Werkgarantie
  8. Bescherming milieu
  9. Geen kinderarbeid
  10. Geen gedwongen arbeid

Track & Trace

Van aangesloten bloemisten wordt gevraagd producten zichtbaar te voorzien van het Fair Flower Fair Plants label. Dit label bevat een code waardoor bloemen en planten traceerbaar zijn. Zo kunnen klanten informatie over de herkomst en de teeltwijze van zijn gekochte product via een e-mail naar Fair Flowers Fair Plants achterhalen.

Een andere keurmerk dat sociale en milieuwaarden in acht neemt, is Fairtrade Max Havelaar. Doordat de bloemen veelal uit het buitenland komen, is het echter wel nadeliger voor het milieu in vergelijking met bloemen afkomstig uit Nederland. 

Fair Flowers Fair Plants is een zelfstandige stichting, opgericht in 2006 om te komen tot een wereldwijde sociale en milieustandaard voor bloemen en planten. In 2012 is Stichting FFP gaan samenwerken met MPS. De internationale sierteeltsector werkt in deze stichting samen met mensenrechten– en milieuorganisaties en de internationale vakbeweging.