Fair Flowers Fair Plants

Het bestuur van de FFP-stichting besloot in mei 2017 om het label Fair Flowers Fair Plants stop te zetten. De stichting is eind 2017 ontbonden. De verzendorganisatie Topbloemen heeft daardoor de landelijke dekking voor het inkopen van duurzame bloemen verloren.

Fair Flowers Fair Plants was een zelfstandige stichting, opgericht in 2006. De organisatie wilde komen tot een wereldwijde sociale en milieustandaard voor bloemen en planten. In 2012 ging Stichting FFP samenwerken met MPS. Het internationale Milieu Programma Sierteelt werkte binnen de stichting samen met mensenrechten– en milieuorganisaties en de internationale vakbeweging.

Bloemisten die deelnemer waren bij Fair Flowers Fair Plants (FFP) werden geacht bloemen en planten met het keurmerk zichtbaar aan te bieden. Afhankelijk van het vraag en aanbod kochten bloemisten FFP in op de veiling.

Een bloemist die aangaf FFP te verkopen was niet gebonden aan een hoeveelheid FFP bloemen die hij/zij in- of verkocht. Het was mogelijk dat een bloemist in de praktijk weinig tot zeer nihil van dit product verkocht of aanbod. De bloemist betaalde echter een jaarlijkse bijdrage aan Stichting Fair Flowers Fair Plants om bloemen onder het label te mogen verkopen, waardoor het aannemelijk is dat hij/zij FFP producten verkocht. 

FFP-boeket

Voor het presenteren van een officieel FFP-boeket was de bloemist gebonden aan een percentage FFP bloemen en snijgroen. Een FFP-boeket moest voor minimaal 80 procent uit Fair Flowers Fair Plants bloemen en snijgroen bestaan. Op zo'n moment was het een Fair Flowers Fair Plants boeket, waaraan een FFP label gehangen kon worden.

Het keurmerk zei niets over het totale duurzaamheidsbeleid van de bloemist; wel over het inkoopbeleid. De bloemist moest in zijn administratie kunnen aantonen bij welke leverancier de als Fair Flowers Fair Plants verkochte producten waren ingekocht. Ook staat in de voorwaarden voor deelname aan FFP dat een bloemist het Fair Flowers Fair Plants-promotiemateriaal actief diende in te zetten in de winkel en in zijn communicatie. Dit werd mede gecontroleerd door onaangekondigde audits bij bloemisten en jaarlijkse controles bij kwekers.

Controle

Het Fair Flowers Fair Plants (FFP) keurmerk was controleerbaar tot aan de deelnemende kwekers. Aangesloten kwekers voldeden aan strenge milieu-eisen en sociale standaarden. De organisaties konden dit aantonen aan de hand van behaalde certificaten. 

Telers die deelnamen waren gecertificeerd conform MPS-A en SQ (socially qualified). De bloemen en planten geteeld door deze kwekerijen werden getoetst door onafhankelijke organisaties op milieuprestaties. Daarnaast werd jaarlijks de sociale gedragscode nagegaan en gekeken of bijvoorbeeld minimum loon werd betaald (ongeacht dat over de hoogte hiervan discussie is), medewerkers de juiste instructies hadden gehad en de juiste voorzieningen op de kwekerij aanwezig waren.

Gedragscode

De bloemen en planten van FFP voldeden daarmee aan de internationale sociale gedragscode voor de snijbloementeelt (ICC), opgesteld door de International Flower Coordination (IFC). Deze gedragscode had betrekking op de volgende tien punten: 

  1. Vrijheid vakbondsvorming en collectief overleg
  2. Geen discriminatie
  3. Recht op minimum loon
  4. Respecteren van arbeidstijden
  5. Gezonde en veilige werkplaats
  6. Verantwoord en minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen
  7. Werkgarantie
  8. Bescherming milieu
  9. Geen kinderarbeid
  10. Geen gedwongen arbeid

Track & Trace

Van aangesloten bloemisten werd gevraagd producten zichtbaar te voorzien van het Fair Flower Fair Plants label. Dit label bevatte een code waardoor bloemen en planten traceerbaar waren. Zo konden klanten informatie over de herkomst en de teeltwijze van zijn gekochte product achterhalen via een e-mail naar Fair Flowers Fair Plants.

Duurzaam inkopen

Bloemen met het MPS-A(+) SQ keurmerk blijven echter wel bestaan. Het is aan bloemisten zelf of zij deze bloemen blijven inkopen en dit op eigen wijze naar klanten communiceren of dat zij zich certificeren voor de barometer.

Een keurmerk dat wel sociale en milieuwaarden in acht neemt, is Fairtrade Max Havelaar. Doordat de bloemen veelal uit het buitenland komen, is het echter wel nadeliger voor het milieu in vergelijking met bloemen afkomstig uit Nederland.

Bekijk huidige keurmerken