Max Havelaar / Fairtrade

Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Het is een volgende stap om levensstandaarden van boeren en arbeiders in lagelonenlanden te verbeteren en verantwoorde productie in de ketens verder zichtbaar te maken. Met name rozen worden gekweekt in ontwikkelingslanden zoals Ethiopië, Kenia en Tanzania. 

In deze landen is het klimaat gunstiger en de productiekosten zijn lager. Fairtrade helpt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen. Het keurmerk werkt ook aan verbetering van de arbeidsomstandigheden op de bloemenplantages en zoekt oplossingen voor milieuproblemen. 

Bloemisten kunnen snijbloemen met een Fairtrade keurmerk kopen op de veiling bij Plantion in Ede en via diverse groothandels, onder andere bij FleuraMetz, Four Seasons Quality (FSQ), Jilderda’s bloemenboetiek en bloemengroothandel, Van der Deijl Roses, Hilverda de Boer en Verdel Bloemenexport. Het is belangrijk dat iedere schakel in het proces getoetst wordt aan de Fairtrade standaarden. 

Eisen

De Fairtrade gecertificeerde bloemenplantages moeten voldoen aan de internationale Fairtrade regels voor sierteelt en snijbloemen op sociaal en ecologisch vlak:

 • Non-discriminatie (onder andere geen ontslag door zwangerschap)
 • Vakbondsvrijheid en vrijheid van vereniging
 • Het recht om collectieve overeenkomsten af te sluiten
 •  Lonen voor de bloemenarbeiders
  • Minimumlonen conform de nationale wettelijke voorschriften
  • Minimaal jaarlijks inflatiecorrectie. 
  • Verplichte onderhandeling tussen werkgever en werknemer richting leefbaar loon op termijn
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioen, vakantie, arbeidsuren en overuren
 • Bescherming van de gezondheid met medische onderzoeken, beschermende kleding en regels over het betreden van plantages na gebruik van bestrijdingsmiddelen
 • Geschreven arbeidscontracten
 • Systeem voor sociale zekerheid

Milieu

Op milieu vlak is er een gedetailleerde lijst van producten, schadelijk voor mens en milieu, die verboden zijn. Tegelijk stimuleert Fairtrade de grote kwekerijen om te investeren in productiemethoden van “IntegratedCropManagement” (geïntegreerde teelt van gewassen) en in een zuinig water-en energieverbruik. Fairtrade bevordert ook de systematische vermindering van de gebruikte hoeveelheden chemicaliën en het gebruik van natuurlijke alternatieven zoals insecten

Investeringsgelden

De Fairtrade gecertificeerde kwekerijen ontvangen van hun afnemers een Fairtrade premie bovenop de prijs die zij betalen voor de bloemen. Dit is vastgesteld op 10% over de FOB-prijs. Een democratisch verkozen comité (met afgevaardigden van het management en werknemers) bepaalt in samenspraak hoe de premie geïnvesteerd wordt, bijvoorbeeld in gemeenschapsprojecten als medische zorg en onderwijs en de verbetering van arbeidsomstandigheden. Meer lezen over de impact van Fairtrade voor een bloemenarbeidster? Ga naar Max Havelaar boeren- en arbeidersverhalen.

Voor keurmerken met sociale standaarden gelden ook de EHPEA Code of Practice Silver + Gold levelKenya Flower Councel Silver + Gold Standard en Florverde® Sustainable Flowers.

Bekijk de overige keurmerken