On the way to PlanetProof

Het Milieukeur label is sinds 1 januari 2019 vervangen door 'On the way to PlanetProof', omdat Milieukeur internationaal lastig is uit te spreken. De duurzaamheidscriteria van PlanetProof zijn volledig identiek aan die van Milieukeur.

De criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst en hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Slechts enkele kwekers in Nederland hebben een Milieukeurcertificaat. Dit geldt met name voor plantenkwekers. 

Middels LCA wordt gekeken van grondstoffen, energie- en watergebruik, tot schadelijke stoffen, verpakking en afval. SMK (Stichting Milieukeur), eigenaar van de Barometer Duurzame Bloemist, ontwikkelt samen met producenten, de overheid en consumenten- en milieuorganisaties milieueisen per productgroep voor het Milieukeur/Planetproof label.

Met een Milieukeur/Planetproof certificaat wordt voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of wordt voldaan aan de criteria. Per productgroep heeft SMK met certificatie-instellingen een licentie gesloten. Milieukeur (Planetproof) gecertificeerde producten, processen of diensten zijn volgens SMK aantoonbaar milieuvriendelijker dan andere. Desalniettemin is het Europese EKO label strenger. Bekijk in deze .pdf de verschillen tussen (wettelijk) gangbaar, On the way to Planetproof en Biologisch (Europees).

Status goud vervallen

Tot voor kort mochten bloemisten van de Barometer Duurzame Bloemist met niveau Goud ook het Milieukeur keurmerk dragen. Met ingang van 1 januari 2018 is de onderscheiding 'Milieukeur' komen te vervallen met een overgangsperiode van een half jaar. Het milieukeurlabel stond gelijk aan niveau goud van de barometer, waarbij bloemisten voor minimaal vijftig procent gecertificeerd duurzame bloemen en planten inkopen.

Bekijk de overige keurmerken