Milieukeur

Milieukeur gecertificeerde producten, processen of diensten zijn aantoonbaar milieuvriendelijker dan andere. Bloemisten met niveau Goud van de Barometer Duurzame Bloemist mochten het Milieukeur keurmerk dragen.

Met ingang van 1 januari 2018 is de onderscheiding 'Milieukeur' echter komen te vervallen met een overgangsperiode van een half jaar. Het milieukeurlabel stond gelijk aan niveau goud van de barometer, waarbij bloemisten voor minimaal vijftig procent gecertificeerd duurzame bloemen en planten inkopen.

SMK, eigenaar van de Barometer Duurzame Bloemist, ontwikkelt samen met producenten, de overheid en consumenten- en milieuorganisaties milieueisen per productgroep voor je Milieukeur label. De criteria van Milieukeur zijn gebaseerd op de levenscyclusanalyse (LCA) van een product of dienst en hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Van grondstoffen, energie- en watergebruik, tot schadelijke stoffen, verpakking en afval.

Certificaat

Met een Milieukeurcertificaat wordt voldaan aan de duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen. Onafhankelijke certificatie-instellingen controleren of wordt voldaan aan de criteria. Per productgroep heeft SMK met certificatie-instellingen een licentie gesloten. Afgezien daarvan is het Europese EKO label wel strenger.

De verkrijgbaarheid van Milieukeurproducten is beperkt. Slechts enkele kwekers in Nederland hebben een Milieukeurcertificaat. Dit geldt met name voor plantenkwekers.

Per 1 januari 2019 wordt Milieukeur voor plantaardige producten vervangen door 'On the way to PlanetProof', een internationale naam voor Milieukeur. De duurzaamheidscriteria van PlanetProof zijn volledig identiek aan die van Milieukeur.