Topbloemen.nl pleegt plagiaat met Green Florist

Topbloemen.nl, een online kanaal voor bloemenverkoop waarbij 350 bloemisten zijn aangesloten, stopt het certificatieschema ‘Green Florist shop’, op aandringen van SMK. 'Gebleken is dat Green Florist shop vrijwel geheel is overgenomen van het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist', meldt SMK donderdag. 

Topbloemen heeft SMK toegezegd het schema ongeldig te verklaren en het enig uitgegeven certificaat terug te trekken. SMK staat niet toe dat certificatieschema’s deels of geheel worden overgenomen, omdat op de schema’s auteursrecht rust. Alleen betrouwbare en gevalideerde certificaten worden onder accreditatie afgegeven. De Raad voor Accreditatie ziet daar ook bij certificerende instellingen op toe.

Breed draagvlak 

De eisen voor het keurmerk Barometer Duurzame Bloemist komen tot stand in samenwerking met milieuorganisaties, koepelorganisaties, maatschappelijke organisaties (NGO’s), branchespecifieke onderzoeksbureaus, bloemisten, telers, veiling en groothandel. 

Oog voor de maatschappij 

Met het onafhankelijke keurmerk Barometer Duurzame Bloemist’ tonen op dit moment meer dan 80 bloemisten aan dat zij oog hebben voor de maatschappij waarin zij actief zijn en daarom duurzaam ondernemen. Dit doen zij door een duurzamere bedrijfsvoering en door de inkoop van een duurzaam assortiment bloemen en planten van verschillende keurmerken.

Topbloemen had het Green Florist label opgericht in navolging van het verdwenen keurmerk Fair Flowers Fair Plants (FFP). Telers die deelnamen aan FFP waren gecertificeerd conform MPS-A en SQ (socially qualified). Daarmee verloor de organisatie begin 2018 echter de landelijke dekking voor het verzenden van 'duurzame' boeketten.