MPS-A(+)

Een veelgebruikt keurmerk in de bloemen- en plantenhandel is het Milieu Programma Sierteelt (MPS). Een certificeringkwalificatie dat aangeeft of een product al dan niet op milieubewuste wijze is geteeld.

MPS onderscheidt meerdere gradaties (A tot en met D), afhankelijk van de mate van milieubewuste teelt in het bedrijf. Het keurmerk geeft hiermee weer hoe een teler scoort op de onderdelen meststoffengebruik, bestrijdingsmiddelen, energie en afval. Het MPS ABC peloton wordt sinds 2015 aangevoerd door MPS A+. Dit zijn de koplopers op duurzaamheidsgebied. Per 1 januari 2016 nog een speler bij in het peloton: MPS-A Natural Protected, de EKO variant in het peloton. 

MPS ABC

MPS heeft vijf niveaus: A+ Natural Protected, A+, A, B, C waarvoor een certificaat te behalen is. De normen worden onafhankelijk gecontroleerd, maar er gelden geen absolute eisen. Deelnemers registreren hun bestrijdingsmiddelen- en meststoffengebruik. Afhankelijk van een gerelateerde code is inzichtelijk in welke mate de stoffen schadelijk zijn.

Het MPS-niveau dient zichtbaar te zijn op de factuur, zodat het in de administratie is terug te voerenDe A-kwalificatie staat voor de milieuvriendelijkste teelt. MPS-A+ is een nog hogere kwalificatie die aan een kweker kan worden toegekend. 

Natural Protected

MPS-A betekent echter niet dat géén bestrijdingsmiddelen worden gebruikt zoals bij EKO / Biologische gecertificeerde bloemen en planten. Daarvoor is het programma MPS-Natural Protected. 

In tegenstelling tot MPS-A+ melden kwekers zich voor MPS-Natural Protected aan. Uitgangspunt is hier het MPS-A(+) certificaat in combinatie met gewasbeschermingsmiddelen die alleen in de EKO / Biologische teelt zijn toegelaten. Net zoals in vergelijking met On the way to Planetproof (Milieukeur) zijn de milieu-eisen bij EKO / Biologisch strenger.

MPS is inmiddels actief in meer dan 50 landen, met name in de sierteelt-, bloembollen- en boomkwekerijsector en groente- en fruitsector. Ook wordt aandacht besteed aan energiegebruik en afval. MPS stimuleert hiermee de milieubewuste teelt van bloemen, planten en boomkwekerijproducten.

Bekijk de overige keurmerken